Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is De Mercuur Metal Spinning & Pressing B.V. niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.
Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

© Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd (met uitzondering van de brochure) dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. Voor een legale afhandeling hiervan is schriftelijke toestemming vooraf van De Mercuur Metal Spinning & Pressing B.V. nodig.

Uw betrouwbare specialist in halffabricaten

Neem contact op